Kuilverbeteraar

 

 

Bonsilage Plus

Bonsilage Plus is het eerste biologische inkuilmiddel dat de conservering van graskuilen verbetert én broei- en schimmelvorming tegengaat. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt, dat kuilen die behandeld zijn met Bonsilage Plus een lagere pH-waardeen hoger melkzuurgehalte hebben. Deze combinatie bevordert het inkuilproces. Tevens hebben de behandelde kuilen een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren, waardoor de koehet voer beter opneemt. Dit wordt uiteindelijk beloond met een extra melkgift.

 

Rendement van 1 op 5!

Een voerproef van proefboerderij Hülsenberg (Duitsland) toont aan dat koeien bij onbeperkte opname 0,4 kg drogestof extra opnemen (uit een rantsoen dat bestond uit 30% graskuil, 20% maïs en 50% krachtvoer). De koeien namen hierdoor 740 VEM meer op. Dit resulteerde in 1,6 liter meer melk per koe per dag. Een investering van 1 euro Bonsilage Plus levert de veehouder 5 euro extra opbrengst. Een rendement van 1 op 5! Met Bonsilage Plus investeert u €2,40 per ton. Dit betekent dat u voor €17,- tot €25,- per hectare verzekerd bent van smakelijk ruwvoer.

Onafhankelijke instituten in Duitsland en Nederland hebben met Bonsilage Plus behandelde kuilen vergeleken met onbehandelde kuilen. Zelfs bij 35 tot 40 procent drogestof bleek dat ruim 70 procent van de onbehandelde kuilen binnen zeven dagen warm werd. Kuilen met Bonsilage Plus broeiden helemaal niet.

 

Voordelen Bonsilage Plus:

  • Geen broei
  • Geen schimmel
  • Smakelijk melkzuur voor een hogere opname

 

Toepassing Bonsilage Plus

Bonsilage Plus wordt geadviseerd voor kuilgras met 30% tot 60% drogestof. Bonsilage Plus is verkrijgbaar in water oplosbaar poeder en als granulaatkorrels. De behandelde kuil met Bonsilage Plus moet minimaal 6 weken gesloten zijn na de laatste keer inkuilen. Dit om broei- en schimmelvorming te voorkomen

Specificaties

Kosten inkuilmiddel                           2,43/ton silage

Dosering granulaat ton silage         0,5 kg

Dosering vloeibaar ton silage          1 gr oplossen

Verpakking granulaat                        25 kg

Verpakking oplosbaar poeder         50 gr

Houdbaarheid                                     24 maanden

Kwaliteit certificering                         EU-goedgekeurd

Kwaliteitswaarborg                            GMP+

 

Downloads

Folder Bonsilage Plus

Meer darmverteerbaar eiwit

Grasgids_2013

 

 

Topform plus

Veehouders die hun met zorg gewonnen ruwvoer goed willen beschermen, gebruiken Topform plus. Topform plus gaat broei en schimmels tegen en zorgt voor een smakelijk product. Tijdens warme dagen kan Topform plus zelfs in de mengwagen gemixt geworden. Het voorkomt broei aan het voerhek. Koeien blijven vreten.

In maïskuilen krijgen broei en schimmels om tal van redenen een kans. De oorzaak: teveel ingesloten lucht na het afdekken van de kuil met plastic. Met name de lossere boven- en zijkant van de kuil bevatten vaak veel lucht. Het gevolg hiervan wordt pas zichtbaar na het openen van de kuil. Vooral bij een lage voersnelheid en warme weersomstandigheden ontstaat broei en groeien schimmels. Het resultaat is bederf. Om dit tegen te gaan kan tijdens het inkuilen van de maïs Topform plus worden toegevoegd.

Topform plus beschermt Topform plus is vloeibaar en beschermt de randen en de toplaag van kuilen. De werkzame stof bestaat uit tetra-ammoniumpropionaat en propionzuur. Deze stoffen zijn veilig voor huid, kleding en machines. Topform plus werkt veel beter dan landbouwzout. Bovendien heeft het in tegenstelling tot zout geen nadelige invloed op de VEM-waarde. Integendeel zelfs. Propionzuur is een stof die ook in grote hoeveelheden in de pens wordt gevormd als voorloper van melkeiwit. Een waardevolle aanvulling op het rantsoen dus.

Kostbaar verlies Naast het kostbare verlies van VEM door broei en schimmels is er ook onnodige arbeid en ergernis van het weggooien van de verschimmelde bovenlaag. En daarbij blijft het niet. De laag onder de aangetaste bovenlaag is ogenschijnlijk prima te voeren. Koeien weten echter wel beter. Ook in diepere lagen van de kuil is smaakbederf opgetreden. De koeien vreten van een dergelijke kuil veel minder.

Tabel 1: Invloed toplaagbehandeling op voederwaarde van de bovenste laag maïs

proef 1

proef 2

gemiddeld

invloed op:

voederwaarde

+ 50 VEM

+ 47 VEM

+ 48,5 VEM

ds-verliezen

– 20 %

– 33 %

– 27 %

VEM-verliezen

– 25 %

– 37 %

– 31 %

Conclusie: door toplaagbehandeling werd in deze proeven 31% van de VEM in de bovenste laag van 20 cm bespaard.

Toediening Om een goede en volledige werking te verkrijgen, moeten veehouders Topform plus goed in de bovenlaag van de kuil verdelen, minimaal tot een diepte van 40-50 cm. Dit kan op verschillende manieren:

  • met een doseerapparaat Het beste resultaat wordt bereikt door het inkuilmiddel op de hakselaar toe te dienen bij vrachten die bestemd zijn voor de toplaag. In de regel 2,25 – 3 liter per ton.
  • met een gieter Een andere methode is toediening met een gieter. Dien het toe terwijl de laatste vrachten op de kuil worden gebracht. Om gelijkmatig te verdelen moet de gieter zijn voorzien van een sproeiboompje. Ook nu bepaalt de broeigevoeligheid de dosering. Per laag van 10 cm moet 0,2 liter per vierkante meter.

De zijkanten moeten reeds tijdens het inkuilen laag voor laag behandeld worden. Want het begieten van de buitenkanten, voordat het plastic erover gaat, heeft onvoldoende dieptewerking. Dosering: 0,20 l/m2 (per laag van 10 cm dik). Bij een werkbreedte van 50 cm is dit 1 liter per 10 meter.

Andere manieren van toepassingen Meestal gebruiken veehouders Topform plus bij het traditionele inkuilen. Er zijn echter ook andere momenten bij de ruwvoerwinning en voedering waarbij Topform plus veel onnodig leed kan voorkomen.

  • In de mengwagen Om broei te voorkomen op de voergang kan er ook Topform plus worden toegepast in de mengwagen. Er is dan 2,25 tot 3 liter per ton nodig. Topform plus kan namelijk gewoon gevoerd worden.
  • Snijvlakbehandeling Tijdens de vervoedering van snijmaïs in het voorjaar en de zomer treedt vaak bederf op van het snijvlak. Dit kan worden uitgesteld door direct na het uithalen Topform plus met een rugspuit (dosering: 0,20 l/m2) op het snijvlak van de maïs te spuiten. Behandelde kuilblokken kunnen eventueel direct gevoerd worden.
  • Voordroogkuilen Bij het maken van voordroogkuilen wordt steeds vaker bijgekuild. Tussentijds wordt de kuil provisorisch en zonder gronddek afgedekt. Broei en schimmels slaan dan gemakkelijk hun slag en later wordt het scheidingsvlak als een bedorven laag teruggevonden in de kuil. Door het scheidingsvlak vóór het afdekken te behandelen met Topform plus worden problemen voorkomen.

Topform plus kan ook worden gebruikt voor de toplaag van kuilen van Corn Cob Mix, maïskolvenschroot, maïsgluten en perspulp.

Topform plus wordt geleverd in jerrycans van 24 liter of vaten van 200 liter.